2019 Yılı İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı Hakkında

41.A.009852

11.01.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 41.Dönem Merkez Heyeti'nin 09.01.2019 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2019 yılı için aylık net 4250 (dörtbinikiyüzelli) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI