Dolutegravir İsimli İlaç İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

41.A.00.004827
10.07.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.07.2018 tarihli ve 125640 evrak nolu yazı ile,
Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelengelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurumtarafından yürütüldüğü,

Bu doğrultuda "Dolutegravir ile ilgili bildirilen nöral tüp defektleri (NTD) hakkındabilgilendirme" başlığıyla dağıtılması Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubununBirliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup,bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI