2018 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ HK.

SAYIN ÜYEMİZ ;

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 16.04.2018 tarihinde imzalanan 2018/1 Ek Protokole istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilaç hizmeti veren eczanelerin sözleşmelerini 15.05.2018 tarihine kadaryenilemeleri gerekmektedir. 2018 Yılı SGK Tip Sözleşmeleri ve TEB ile SGK arasında “İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri de odamıza gelmiş olup; Sözleşme yenileme ve Tıbbi Malzeme Sözleşme imzalama işlemleri aşağıdaki program dahilinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Ancak dileyen üyemiz Sözleşme formlarını Odamızdan temin edip 15 Mayıs 2018 günü mesai bitimine kadar bizzat İstanbul'da sözleşmesini yenileyebilir.

SGK sözleşme yenileme işlemlerini Odamız aracılığıyla yapmak isteyen üyelerimizin sözleşme yenilemeye gelirken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyledir ;

1- Mutlaka Mesul MüdürEczacıbizzat kendisi, kaşesiyle birlikte gelmelidir.

2- SGK sözleşme formları doldurulurken;


- SGK Sicil No (1822 ile başlayan numara)
- T.C.Kimlik No
- Diploma No

bilgileri de yazılacağından üyelerimizin bu bilgileri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1-Dilekçe(EK-1)

2-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi ( soyisim değişikliği olan üyelerimiz için de bu durumu gösterir resmi belge fotokopisi sözleşme ekinde teslim edilmelidir.)

3- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

4- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi(odamız tarafından sözleşme formlarına eklenecektir.)

5-Örnekleme metodu ile incelemeistenmemesihalinde dilekçe

6-Adli sicil kaydı aslı( E- devletten alınabilir.)

Not:Sözleşme metninde yer alan ECZANE kısmınaeczacının kendi el yazısı ile"protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim" ibaresini her nüshaya yazması, kaşe basıpimzalaması gerekmektedir.

KURUMA UYGULANACAK ECZACI İNDİRİM ORANLARI

805.000,00 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından%0,

805.001,00– 1.035.000,00 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından% 0,75,

1.035,001.00 – 1.725.000,00 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından%2,20,

1.725.001,00 TL ve üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından%2,75

Sözleşme Bedelleri (2017 Yılı KDV hariç satış hasılatına göre);

0 - 230.000,00 TL arası için150 TL,
230.001,00 - 460.000,00 TL arası için
250 TL,
460.001,00 - 805.000,00TL arası için
350 TL,
805.001,00 - 1.035.000,00 TL arası için450 TL,
1.035.001,00 - 1.380.000,00 TL arası için 50
0 TL,
1.380.001,00 - 1.725.000,00 TL üzeri için
550 TL,

1.725.001,00 TL ve üstü550 TL

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İÇİN (YENİLEME)

1-Sözleşme Başvuru Formu(Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu )

2-Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli Sicil kaydını gösterir belgenin aslı(E-Devletten alınan çıktı geçerlidir)

3-Eczane tarafından imzalanmış Ek-6/3 Eczane taahhütnamesi(Taahhütname Sözleşme Formu içinde 5. sayfada yer almaktadır, ayrıca bir taahhütname belgesi düzenlenmeyecektir)

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi İçin;( İLK DEFA YAPACAKLAR İÇİN)

1-Sözleşme Başvuru Formu(Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu )

2-Eczane Mesul Müdürü İmza Sirküleri , Kimlik fotokopisi(Noter tarafından onaylanmış olmalıdır)

3-Ruhsat Fotokopisi(Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi Fotokopisi)Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı (Ruhsat Fotokopileri üyelerimizden toplandıktan sonra topluca İl Sağlık Müdürlüğüne onaya götürülecektir)

4-Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli Sicil kaydını gösterir belgenin aslı(E-Devletten alınan çıktı geçerlidir)

5-Eczane tarafından imzalanmış Ek-6/3 Eczane taahhütnamesi(Taahhütname Sözleşme Formu içinde 5. sayfada yer almaktadır, ayrıca bir taahhütname belgesi düzenlenmeyecektir)

PROGRAM :

09 Mayıs 2018 Çarşamba -11 Mayıs 2018Cuma
Saat : 10:00 – 16:00 arası Oda Merkezinde
Merkez, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa Eczaneleri,

9 Mayıs 2018 Çarşamba günü
Saat 11:30 – 14:00 arası Kafe Kahve(Çocuk Parkı Karşısı)
Keşan ,Enez, İpsala Eczaneleri,

9 Mayıs 2018 Çarşamba günü

Saat 11:00- 14:00 arası Gencan Eczanesinde (UZUNKÖPRÜ)
Uzunköprü ve MeriçEczaneleri,

Sözleşmelerini Yönetim Kurulu üyelerimizin huzurunda imzalayabileceklerdir.

SGK Sözleşme formları Odamız tarafından toplu olarak SGK’ya teslim edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ecz. Cenk KES

BAŞKAN

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI