41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı

41.A.00.00.15

23.11.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği’nin 41.Olağan Büyük Kongresi 16-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 23 Kasım 2017 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapmıştır.

41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ecz.Erdoğan Çolak Başkan
Ecz.Sinan Usta II.Başkan
Ecz.Arman Üney Genel Sekreter
Ecz.Mehmet İbrahim Özkol Sayman
Ecz.Mine Erdoğan Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Cem Mercül Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Kubilay Aydın Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Serdar Türkaydın Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Ümran Pelenkoğlu Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.M.Emin Beyaz Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Aylin Yalçınkaya Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz.Hidayet Vural Tunalı Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz. Hasan Buminhan Yavuz Denetleme Kurulu Üyesi

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI