Almanya Yurtdışı Sigortalıları İle İlgili Yayımlanan Medula Duyurusu Hakkında

Birliğimiz tarafından yayımlanan 28.03.2014 tarih ve 1494 sayılı Bölge Eczacı Odası yazısı ile, Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınmaya başlanmış olduğu duyurulmuş ve Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Eczane Provizyon Sisteminde dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmişti.

Bu hususlara ilave olarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda;

“Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için, Kurum web sayfamızda 03.04.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyurunun da dikkate alınması ve buna göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki kişilere Aile hekimliklerince e-reçete düzenlemek için sistem kurulana kadar manuel reçete düzenlenmesi ((Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir) ibaresi aranmayacak) ve sözleşmeli eczanelerce de aile hekimliklerince düzenlenen manuel reçetelerin üzerine 10 haneli YUPASS numarasının yazılması ve bu numara ile eczane sistemine girişin yapılması gerekmektedir. Ayrıca eski rapor girişlerinde de YUPASS numarası kullanılacaktır.” denilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİLRİĞİ
MERKEZ HEYETİ

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI